Pige Med Lygte HA 2703 1200Px

Nat i naturen - naturen i monumentområdet, 2.sept., 2023

ti. d. 25. april 2023 kl. 08.03

Når mørket sænker sig, opleves alting helt anderledes. Nat i Naturen | Verden i Øjenhøjde tilbyder en spændende og anderledes oplevelse for hele familien. Du kan vælge at overnatte i bivuakbyen sammen med FDF-spejderne.

Arrangementet er støttet af Friluftsrådet  med flere.


Ved at vise naturen i en overraskende kontekst, håber vi at flere vil få øjnene op for naturen i det små og naturen i det store. Ved at satse på kvalificerede fortællere og instruktører ved de forskellige poster, håber vi, at flere kan få lyst til at følge op på denne nat i mørket. Også ved at lægge det til rette, så hele familien kan være med og have en stor oplevelse. Derved kan vi måske få flere til at få smag for at føle sig tryg i mørket og naturen.

Når man kommer til UNESCO byen Jelling i dagtimerne, så ser man dette kolossale monumentområde,  som samtidig er Danmarks største kunstværk, skabt af kunstner Ingvar Cronhammar og landskabsarkitekt Kristine Jensen. I det unikke kunstværk indgår de fineste elementer af natur: Smededammen med den vilde beplantning/grøde, timian marken med sine mange insekter, de store lindetræer, "diversitets haven" på kirkegården, himlen om dagen og stjernerne om natten. Alt det vil vi gerne opleve i et nyt lys, - når solen er borte!

Om dagen ser du de 2 grønne gravhøje, kirken, runestenene, den mægtige palisade, de store smukke lindetræer, en frodig dam (Smededammen) og en betagende Timian mark med summende sommerfugle og insekter. I et stort hjørne af kirkegården ser du endvidere en fredfyldt have med de smukkeste vilde blomster med rod i den danske natur, der fungerer som en smørkrukke for de vildeste insekter. Haven er anlagt med bænke til refleksion og brostensbelagte stier til at bevæge sig på.

Fra højenes toppe kan du se milevidt ud over det åbne bondeland og om natten er du løftet op over byens tage og det svage baggrundslys fra den lille by og her har du frit udsyn til himlen, solen, månen og de tusindvis af stjerner. Og lad os bare afsløre, at netop toppen af højene har gennem generationer været et romantisk tilholdssted for nyforelskede unge. 

Helt tæt ved monumentområdet findes en smuk plæne med forskellige mindesmærker under de store træer, der stammer fra en gammel præstegårdshave grænsende op til byens - og landets ældste fungerende seminarium til uddannelse af pædagoger og lærere.

Når mørket sænker sig, opleves alting helt anderledes. Vi vil etablere forskellige stationer bemandet med engagerede og vidende personer:

Stationerne vil planlægges bemandet fra kl. 23 - 01.(ca). Der kan ske ændringer i programmet da det fortsat er under planlægning.

Bivuak lejren /Samlingspladsen åbner kl. 21.00 så de der ønsker at overnatte kan nå at få sig indrettet. Man sover så længe man kan. Bivuak Lejren vil kunne bruge toiletfaciliteter af seminariet (University College Lillebælt (UCL)).

Station 01:  Bivuak og samlingsplads:

På et grønt areal mellem Smededammen og seminariet anlægger FDF-spejderne en bivuaklejr med bål, sove - og siddepladser. Det er for familier og voksne der kan tænke sig at overnatte under åben himmel eller som bare kommer forbi.

Bivuakken vil også blive samlingsplads ved starten og under arrangementet, her kan der gives fælles instruktioner og vi kan synge fællesskabs sange omkring bålet.

Tovholder: Gitte Øllgaard Larsen, FDF Spejderne, Jelling

Station 02:Natmad på bål. Samlingspladsen ved bivuak lejren

Seminariets "madkundskab studenter" vil servere suppe mv. under arrangementet,  tilberedt på spejdernes bål og med ingredienser indsamlet i naturen.

Tovholder: Ellen Ravn Habekost, UCL, Madkundskab

Station 03: "Diversitet Haven" på kirkegården:

En lokal kapacitet i biovidenskab, der har stået bag anlæggelsen af den smukke kirkegårds have og er garanten for at haven både er til gavn for biodiversiteten og den æstetiske nydelse. Vi har spurgt om hun vil bidrage til “Nat i naturen" med en fortælling om sit arbejde og hvad det er vigtigt, særligt at være opmærksom på når vi vil hjælpe naturen.

Tovholder: Rebekka Lundgren, Botanik by Rebekka, Hygum

Station 04: Lindetræet - Kongens lysthus

En gruppe af stolte lindetræer danner en halvkreds for foden af Sydhøjen. Beplantningen hedder “Kongens Lysthus” og udgjorde oprindeligt en hel cirkel. Træerne blev plantet i forbindelse med Frederik den 7.s besøg i 1857 og senere i 1861 i forbindelse med højens udgravning. I midten af cirklen stod hans telt, hvor han opholdt sig for at følge arbejdet. Under disse træer vil der blive en station hvor vi vil spørge en elsker af lindetræerne  om hun vil fortælle om træerne og hvorfor de er så populære - Hun har tidligere skrevet om byens mange lindetræer.

Tovholder: Astrid Skjoldborg Glans, Campus Vejle, Jelling

Station 05: Ved Smededammens bred

I Smededammen fandt man tømmer efter den 1440 meter lange palisade, der omgav monumentområdet. Årringene afslørede hvornår den blev bygget (omkring 968)  Palisaden var en mur af egestolper og målte 15 x 30 cm og var mindst 4 m høje. I dag er det stadig en rigtig dam med siv, grøde og masser af liv. Her vil vi også etablere en station enten med hjælp fra den nærliggende Jelling Friskole, der bruger dammen i deres naturfagsundervisning og/eller vil vi inddrage naturfagslærere og studerende fra seminariet.

Tovholder: ?

Station 06: På højens top - tættest på stjernerne:

Sydhøjen, som med sine 11 meter er den højeste af de 2 gravhøje, kender man ikke rigtig funktionen af. På trods af gennemgravninger er der ikke fundet spor af begravelser. Højen står flot med sin smukke beplantning. Sidst på sommeren bliver højen nærmest sitrende og levende på grund af sin frodige beplantning, inden græsset slås i efteråret. På toppen af højen,  nærmest stjernerne,  ønsker vi at lave en station for stjernekiggeri / astrofotografering. Bliver det overskyet kan vi alligevel godt gennemføre arrangementet fordi, at når der er tale om astronomi, så er der altid nye og spændende emner at tage op som kan inddrages i en samtale - og dels oplever vi under alle omstændigheder stemningen ved at sidde ude under den store mørke himmel. Måske kan vi se på hvilke apps, man med fordel kan benytte sig af, når man er interesseret i at udforske universet. Vi vil naturligvis bede Vejle Kommune om at slukke al udendørs lys denne nat i Jellings midtby. Vi håber at en lokal astrofysiker med stor formidlingserfaring vil stå for denne post.

Tovholder: Anders Misfeldt, Rødkilde gymnasium

Station 07: Timianmarken mm. / lyslokning

Den smukke timian mark er et eldorado for sommerfugle og andre insekter. Her laver studerende et projekt med at lokke nataktive insekter frem, som man så kan studere nærmere. Der er faktisk utrolig mange nataktive sommerfugle og insekter.

Tovholder: Mette Nørregaard Christensen, UCL, Naturfag

Station 08: Palisaden rundt

Historiestuderende fra læreruddannelsen vil tage grupper med rundt langs palisaden hvor de vil sætte fokus på “naturen i historien” eller “historien i naturen”!

Tovholder: Henrik Ottesen, UCL, historie

Station 09: På jagt efter flagermusene

Med lytteudstyr skal vi se hvor mange flagermus vi kan spotte. Westy og nogle andre er i gang med at registrere flagermus i Vejle Kommune.

Tovholder: Westy Esbensen, DN, Jelling

Station 10: Lys Fisk i natten (kl 22 - 22-45)

Byens børn (SFO’erne) har i dagene op til “Nat i Naturen” bygget spændende og farverige "Lysende Fisk" af plastik. De Lysende Fisk skal få os til at huske på havet og minde os om, at plastik ikke skal smides i havet.

Tovholder: Bonnie, Teater Figuletta, Fredericia

Hængekøje
Pige I Lyset
Hygge Ved Bålet
Trekant fest Stempel
20220612 Verdensarv Logo M Tekst 01 Big
UN Logos