Screenshot 2021 09 17 At 18.20.10

Vi gir' dem naturen lige i fjæset

Mange unge fra hele verden kommer til Brandbjerg Højskole for at dyrke den bæredygtige omstilling.

Simon Lægsgaard har været forstander ved Brandbjerg Højskole siden 2008. Derudover skriver Simon kronikker og deltager i samfundsdebatter og holder foredrag. Derudover er Simon musiker og komponist og har to sange med i den nye Højskole sangbog fra 2020.

De unge kommer både for at opleve det mangfoldige fællesskab mellem mennesker fra hele verden. De kommer med hver deres interesser og dagsordener, men de er sammen om det samme tema. De kommer også for at få jord under neglene, lære at dyrke køkkenhaven, blive fortrolige med bæredygtigt byggeri og processer.

Efter højskolen er de rustede som verdensborgere, der kan tage de tilegnede værktøjer med sig ud i verden. Vi siger til dem at de skal gå ud og smitte verden med det de lærer her. Vi siger også til dem at de selvfølgelig ikke skal bære opgaven alene, men de må tage på sig, at de er fremtidens forløbere, der optræder i forreste linje.

Vi siger til dem at de skal gå ud og smitte verden med det de lærer her.

— Simon Lægsgaard Madsen (Højskoleforstander, samfundsdebattør, kronikør, formand for højskolernes udvalg for bæredygtighed, forfatter musiker, komponist . har flere sange optaget i Højskolesangbogen.tter)

I bærer ikke opgaven alene, - de ældre generationer skal nok bakke op - men I er fremtidens forløsere - I er i forreste linje

— Simon Lægsgaard Madsen (Højskoleforstander, samfundsdebattør, kronikør, formand for højskolernes udvalg for bæredygtighed, forfatter musiker, komponist . har flere sange optaget i Højskolesangbogen)