IMG 2234 2

Relationer på tværs giver tryghed

Marianne Falkenstrøm Quist, Røde Kors medarbejder, Jelling, taler med Flemming Midtgaard om hendes arbejde med at opbygge fællesskaber på tværs af by og Røde Kors Center

Maranne fortæller om hvorfor fælles aktiviteter på tværs er godt. Det er de bl.a. fordi aktiviteter, som f.eks. yoga, er gode måder at mødes på, når sproget kan være en barriere. Aktiviteter, hvor vi er sammen om et fælles 3., gør det simpelthen nemmere at opbygge relationer - og relationer er vigtige, når der skal skabes et godt tillidsfuldt grundlag for tryghed.

Projektet, som Marianne er leder af, er finansieret af Nordea. Har du en god ide til et lokalt projekt, så kan du gennem Marianne søge om økonomisk støtte til realisering af din ide.

Det vi gerne vil, er, at borgerne i byen kommer tættere på asylcentret

— Marianne Falkenstrøm Quist (Beboerinddragelseskonsulent, Røde Kors, Center Jelling)