20220511 Square Version Magasine Landscape 06

Nyt gratis magasin ser dagens lys

FN´s 17 Verdensmål har fokus i nyt blad

Med et farvestrålende design udkommer "Verden i øjenhøjde" både digitalt og på genbrugspapir. Alvorlige emner som "Den Grønne Omstilling", klima og fred i verden behandles seriøst, men altid i en optimistisk tone. Alle 17 Verdensmål belyses via en perlerække af inspirerende portrætartikler af  berømte, visionære og helt almindelige mennesker. 

Vores ambitiøse team af forfattere, fotografer og journalister sætter sig for at aflevere et blad til læserne, der spejler læserens almindelige hverdagsliv, men samtidig også et optimistisk udsyn til verden uden for "Korsbæk", og derfor den lidt pompøse titel "Verden i øjenhøjde". Vores redaktion har fokus på "det som lykkes" og de mennesker der stadigvæk "tror på det". Vi ønsker, at støtte op omkring de arbejdsomme  ildsjæle, institutioner og virksomheder, der i praksis arbejder med bæredygtige tiltag og bæredygtige fællesskaber. 

Vores Team formidler historier og interviews med en række spændende borgere, iværksættere og erhvervsvirksomheder, der arbejder med hver deres vision for en bedre verden og en mere bæredygtige økonomi og produktion. Vi holder vores skriveblok, og vores mikrofon op, foran de spændende “meningsdannere”, der virkelig har noget på sinde; de forklarer os deres visioner og fortæller os hvorfor de stiller op og kæmper for en større sag; og vi gør vores bedste for at formidle og inspirere læserne med et glimt i øjet og lidt humor i tekst og billedsprog. Vi bevæger os ud i virkeligheden; helt ud til til skolerne og til ungdommen, og tager temperaturen på den næste generations lyst og mod til selv at tage “aktion” hvad enten de skaber bedre vilkår for de svage i samfundet eller dyrker egne klimavenlige grøntsager.

På vej hjem med gode historier stopper vi op og tager bestik af de lokale projekter: Vi møder aktive medborgere der etablerer “Repair-Caféer”, hvor den gamle Nilfisk støvsuger repareres og sendes videre til den næste grønne forbruger. Vi sætter os tilbage i sofaen, spiser et stykke med hjemmebagt og begejstres af de tossede “Georg Gearløs” typer, der sammen med “lille-hjælper” skaber teknologisk innovation på mikroniveau. Måske de lokale græsrods-perspektiver rækker længere ud? Måske lykkedes det at gøre de små bysamfund selvforsynende med varme og “grøn-strøm” - samtidig med at vi kan oplade vores mobiltelefon, se tv og nyde et varmt bad?

Endelig rykker vi ud i virksomhederne, og hører hvordan der kæmpes mod globale konkurrenter, samtidig med at man forsøger at bidrage med tiltag omkring transport og logistik eller mindre spild i produktion samt produkter der er mere bæredygtige. 

Om Magasinet
En række af spændende mennesker interviewes og giver læseren praktiske løsninger som er genkendelige og kan forenes med et normalt liv med familie, venner, arbejde og skolegang. Der er flotte billedmontager af luksuriøs modetøj, alt sammen i bæredygtige materialer og med et blik på at fremstillingen ikke er sket under inhumane omstændigheder. Der er seje kokke, der inspirerer med vegansk og vegetariske opskrifter med brug af lokale råvarer. Emner og historier vi alle genkender i vores egen hverdag.

Men hvad med det “Det Strukturelle Niveau”? Hvad med lovgivning og hvad med det internationale samarbejde og hvad med de ressourcer og den vilje der skal til for at skabe forandring? Her ser vi også en stor og vigtig formidlingsopgave: At tage en snak med de folkevalgte eller de beslutningstagere, der har et ansvar at gøre godt med; hvad enten det handler om vores største virksomheder eller interesseorganisationer. Det er vigtigt at identificere de kompetente ledere, der har et medansvar for at vores samfund investerer med et  bæredygtigt perspektiv.

Lad os slå fast, at vi er partipolitisk neutral, vi vil ikke tages til indtægt for en politisk holdning og Verden i Øjenhøjde har på ingen måde et politisk ståsted; hverken på midten eller til venstre eller til højre: Men vi ønsker at stille spørgsmålene: “Kan vi ikke gøre det bedre? Og kan vi gøre mere?”

 

Hvorfor et magasin?
Vi vælger blad-formatet fordi det er velegnet til at fortælle historier via portræt-interviews med iværksættere, virksomheder og kunstnere som kan læses på et par minutter. Et flot magasin med en flot forside, beholder du gerne i en lang periode, og ind imellem tager du fat i magasinet for at læse en historie igen. 

I fremtiden suppleres magasinet med en række Podcasts, der er i et helt andet format, men som fungerer godt med et afgrænset tema og hvor der er mulighed for at gå helt ned i detaljen og gradvis åbne et emne op og folde det ud for lytteren. 

Der ikke let at skabe et bedre liv for de udsatte, tage hånd om klimakrisen eller skabe fred i Europa og i verden. Det kan virke håbløst, hvis vi kun ser nyhederne på TV, men med Magasinet Verden i øjenhøjde er der et alternativ, der er med optimisme ser på de vores største udfordringer og problemer.

Få synlighed for Jeres Virksomhed og få et spændende virksomhedsportræt
Vi arbejder på  at udgivelserne kan sponsoreres af portrætartikler af erhvervsvirksomheder. Vi kan bidrage i familien og privat, men også vores virksomheder kan på forskellige måder bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund. Derudover giver vi plads til at lokale sponsorer i Trekantområdet bakker op omkring initiativet.  "Verden i Øjenhøjde" vil udkomme en gang i kvartalet i det første udgivelsesår.

De Forenede Nationer
FN er en institution dannet efter anden verdenskrig. Organisationen har til formål at bevare den internationale fred og sikkerhed, samt skabe et forum for internationalt samarbejde og fremme skabelsen af venligsindet relationer mellem lande. FN har i dag 193 medlemslande.

FN består i dag af seks forskellige hovedorganisationer og dermed spiller FN i dag en vigtig rolle i international udviklingspolitik, miljøsamarbejde og kampen for menneskerettighederne. Under FN finder vi blandt andet "De Fredsbevarende Styrker" samt en række klima- og miljø-initiativer.  Måske mest kendt er de såkaldte "COP" konferencer. som arbejder med internationale aftaler om reduktion af drivhusgasser.

UNESCO
Under FN er der en særskilt organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab som hedder UNESCO. Hovedkontoret er i Paris og i Danmark har vi et sekretariat i København med en bestyrelse og Elsebeth Gerner Nielsen i spidsen som formand.

Hvad er Verdensmål og hvorfor er de vigtige?
I 2015 vedtog FN´s 193 medlemslande de 17 ny Verdensmål og de 169 delmål. Det nye omkring Verdensmålene er at FN nu ikke kun koncentrere sig om de fattigste lande, men at målsætninger nu gælder for alle lande, herunder naturligvis Danmark. Bæredygtighedsprincippet er reflekteret i alle de nye mål, eksempelvis er det nu vigtigt at vi ikke afhjælper fattigdom ved at skabe jobs, hvor der produceres uden hensyntagen til miljøet, og at vi skaber både forurening og  sundhedsmæssige udfordringer for befolkningen, en sådan løsning er ikke bæredygtig men afhjælper et problem på et område, men skaber nye miljø- og klimamæssige udfordringer og i den sidste ende er det en uholdbar og ikke en bæredygtig måde at arbejde på.

Gratis kvalitet til læser og lytter!
Vi uddeler bladet gratis til læserne, den første udgave udgives eksklusivt i Vejle Kommune.

Redaktion
Hvem er producenter og og holdet bag?
"Team"

Mere info?
Læs mere om FN´s 17 Verdensmål.
Verdensmål