Jellings Grønne Festuge. Events i listevisning (29.8 og dagene 6.+7.+8. september)

Jellings Grønne Festuge starter traditionelt med "Fællessang ved Højene", torsdag den 29. august klokken 18.30. 

Lørdag den 7. og 8. september afholdes LEGO FEST hvor du selv kan bygge og hvor du kan se storslåede tableauer bygget i Lego som du kan blive inspireret af. Et arrangement for hele familien. Mere i programmet senere.