Header Verdensarv Website 20213

Vores opgave og mission

Vi har baggrund i UNESCO byen Jelling men arbejder bredt med Verdensarv og Verdensmål.

 

Vi har fokus på formidling og inddragelse af børn og familier, udsatte grupper og løsningsorienterede problemløsere: 

  • Vi bringer initiativrige mennesker og foreninger sammen
  • Vi engagerer almindelige mennesker
  • Vi skaber fællesskaber og venskaber 
  • Vi nytænker måden at interagere med verdensmål og verdensarv